Home|Blog
Blog2020-07-24T15:21:14+01:00

Remuneració post-Covid: Més objectius, més resultats, més incentius

MÉS OBJECTIUS, MÉS RESULTATS, MÉS INCENTIUS   “Citius, altius, fortius” és el lema dels jocs olímpics de l'era moderna i que significa, “Més ràpid, Més alt, Més fort”  Des del punt de vista de la gestió de pimes, si hi ha alguna cosa que es pot agrair al Covid19 és que hagi visualitzat que l'empresa necessita i pot governar-se controlant els resultats més [...]